dbi-tabovi1dbi-tabovi2dbi-tabovi3dbi-tabovi4

Kandidati za Nagradu DBI-a i za Naj projekt u 2013. godini


Mole se članovi Društva da prijedloge kandidata za Nagradu Društva bibliotekara Istre i prijedloge 
projekata za Pohvalnicu Društva bibliotekara Iste za NAJ projekt šalju na adresu: Društvo bibliotekara Istre, Herkulov prolaz 1, 52100 Pula ili potpisanu verziju u pdf-u na dbi@dbi.hr. Rok za prijavu je 1. svibanj 2013. godine.


Budući da je ovo već druga godina dodjele stručnih priznanja, molimo članove 
da konzultiraju Pravilnike za Nagradu DBI i Pohvalnicu DBI za NAJ projekt, jer nepotpune prijave nećemo razmatrati.

Back to top