dbi-tabovi1dbi-tabovi2dbi-tabovi3dbi-tabovi4

O društvu

DBI je strukovna udruga djelatnika knjižničarske struke, osnovana 1953.g.

Članovi su djelatnici u školskim, narodnim, stručnim, spomeničkim, fakultetskim, te sveučilišnoj knjižnici Županije istarske.

DBI je nevladina, nepolitička i neprofitna udruga, članica Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) sa sjedištem u Zagrebu, pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

DBI djeluje na unapređenju ugleda knjižničara i knjižničarske struke u društvu, zastupa društvene i profesionalne interese knjižničara, prema općim načelima profesionalnosti utvrđenima u Etičkom kodeksu HKD.

Udruga nastoji utjecati na društven i političke institucije radi poboljšanja položaja i opremljenosti knjižnica, sudjeluje i razmjenjuje iskustva s knjižničarima drugih udruga unutar HKD-a, te s knjižničarima iz drugih država. Zalaže se za stručno obrazovanje i potiče znanstveni rad svojih članova, pa u tu svrhu organizira predavanja i seminare.

DBI nastoji na zaštiti nacionalne i kulturne baštine, što promovira i u svom časopisu “Vijesti DBI”, časopisu HKD-a “Vjesnik bibliotekara Hrvatske”, te onim stručnim i znanstvenim publikacijama koje povremeno izdaje.

Kako je prošlo više od stotinu godina od osnivanja prvih hrvatskih čitaonica u Istri, od 1989.g. DBI obilježava važnije obljetnice njihova djelovanja, u suradnji sa ograncima Matice hrvatske. 1993. g. izašao je prvi zbornik posvećen takvoj godišnjici.

Stručni rad Društva ostvaruje se po odborima i komisijama. DBI ima posebne odbore za narodne, školske, stručne i visokoškolske knjižnice, koji prate, proučavaju i obrađuju stručna pitanja, te daju prijedloge za unapređenje djelatnosti.

Back to top