Skip to content
Knjižnica GradAdresaKontaktMrežna stranica
Knjižnica Filozofskog fakulteta, Muzičke akademije i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijePulaI. Matetića Ronjgova 1T. +385 (0)52 377 518
E. ffpu-knjiznica@unipu.hr ;
vtoic@unipu.hr
https://ffpu.unipu.hr/ffpu/knjiznica
Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiPulaI. Matetića Ronjgova 1T. +385 (0)52 377 550
E. fooz-knjiznica@unipu.hr
https://fooz.unipu.hr/fooz/knjiznica

Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizmaPulaPreradovićeva 1T. +385 (0)52 377 014
E. fet-knjiznica@unipu.hr
https://fet.unipu.hr/fet/knjiznica

Designed using Unos Premium. Powered by WordPress.