Prvi Tjedan istarskih knjižnica održao se od 23. do 27. rujna 2019., a središnja tema bila je posvećena informacijskoj pismenosti. U fokusu programskih aktivnosoti koje se provode u sklopu Tjedna bilo je podučavanje građana za korištenje sustava e-Građani. Projekt e-Građani pokrenula je Vlada Republike Hrvatske, a realiziran je kao internetska stranica koja omogućava pristupanje elektroničkim uslugama javnih institucija. Više o sustavu e-Građani: https://gov.hr/e-gradjani/23

Glavni pokrovitelj prvog 1. Tjedna istarskih knjižnica je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a realizaciju projekta omogućili su i Grad Vodnjan-Dignano te Arheološki muzej Istre.