Stručna tijela DBI

Uredništvo mrežnih stranica:

Ivan Kraljević

Nadia Bužleta

Iva Ciceran

Neven Ušumović

Kristina Terzić


Povjerenstvo za dodjelu Pohvalnice za NAJ projekt:

Tijana Barbić-Domazet

Nada Galant

Anamarija Kurelić

Milena Špigić

Iva Turina


Predstavnici u komisijama i radnim grupama HKD-a:

Komisija za pokretne knjižnice: Nadia Bužleta, pridruženi član

Komisija za državne informacije i službene publikacije: Nadia Bužleta

Radna grupa za Zelene knjižnice: Ivan Kraljević

Komisija za muzejske i galerijske knjižnice: Adriana Gri Štorga

Radna grupa za manjinske knjižnice: Liana Diković