Stručna tijela DBI

Uredništvo mrežnih stranica:

Nadia Bužleta

Iva Ciceran

Ivan Kraljević

Neven Ušumović

Kristina Terzić


Povjerenstvo za dodjelu Pohvalnice za NAJ projekt:

Iva Ciceran

Tihana Dežjot Alessio

Liana Diković

Adriana Gri Štorga

Karmen Damljanović


Predstavnici u komisijama i radnim grupama HKD-a:

Komisija za pokretne knjižnice: Nadia Bužleta, pridruženi član

Komisija za državne informacije i službene publikacije: Nadia Bužleta

Radna grupa za Zelene knjižnice: Ivan Kraljević

Komisija za čitanje: Nela Načinović

Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje: Nela Načinović

Komisija za muzejske i galerijske knjižnice: Adriana Gri Štorga

Radna grupa za manjinske knjižnice: Liana Diković