Knjižničarske udruge u Hrvatskoj

Hrvatsko knjižničarsko društvo

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Društvo knjižničara Slavonije i Baranje

Knjižničarsko društvo Rijeka

Zagrebačko knjižničarsko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo


Knjižničarske udruge u svijetu

American Library Association

Chartered Institute of Library and Information Professionals

Cilip

Eblida

IFLA – International Federation of Library Association

Međunarodno udruženje školskih knjižničara

PLA – Public Library Association

SLA – Special Library Association

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije


Knjižnice

Knjižnice u Hrvatskoj

Portal narodnih knjižnica

Knjižnice u svijetu

ARL- Association of Research Libraries in America
Abecedna lista znanstvenih knjižnica u SAD-u

Gabriel Gateway to Europe’s National Libraries
Poveznica na poslužitelje europskih nacionalnih knjižnica

LIBWEB
Pristup knjižničnim poslužiteljima u svijetu

UNESCOv knjižnični portal
Pristup knjižnicama prema zemljopisnoj odrednici ili prema tipu knjižnica,
pristup knjižničnim udruženjima, konferencije, radionice, informacije iz knjižničarstva


Katalozi – Hrvatska

Skupni katalog knjižnica Svečilišta Jurja Dobrile u Puli

Skupni katalog narodnih knjižnica Istarske županije

Crolist – skupni katalog

Zaki – skupni katalog

Metel – skupni katalog

NSK – katalog

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu – pretraživanje

Knjižnica HAZU – katalog

Katalozi Akademijinih knjižnica


Katalozi – Svijet

British Library Integrated Catalogue 
Više od 12 milijuna jedinica pretraživo je u katalogu Britanske knjižnice. Za međuknjižničnu posudbu postoji poseban fond – Document Supply, dostupan preko tzv. Catalogue subset search.

COBISS
Skupni katalog gotovo 300 slovenskih knjižnica svih vrsta. Mogućnost pretraživanja skupnog i pojedinačnih online kataloga.

COPAC
Skupni katalog 24 sveučilišne i specijalne knjižnice u Velikoj Britaniji i Irskoj uključujući i British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales/Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

KVK – Karsluhe Virtual Catalog
Meta-katalog nudi pretraživanje niza knjižnica s njemačkog govornog područja, nacionalnih knjižnica (uglavnom) Europe te nekoliko online knjižara. Glavno sučelje dostupno na nekoliko jezika.

Library of Congress Online Catalogue
Kongresna knjižnica u Washingtonu nudi pretraživanje oko 12 milijuna jedinica građe.

Ohio LINK Central Catalog
Preko 80 sveučilišnih knjižnica i državna knjižnica države Ohio čine konzorcij koji putem kataloga nudi informacije o više od 9 milijuna jedinica uključujući elektroničku građu i baze podataka.

ZDB – Zeitschriftendatenbank
Skupni katalog serijskih publikacija, uključujući e-časopise, iz cijelog svijeta koji pokriva razdoblje od 16. stoljeća. Sučelje za pretraživanje dostupno na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku.


Klasifikacija

Blissova klasifikacija

Deweyeva decimalna klasifikacija

Klasifikacija Kongresne knjižnice (Library of Congress, Washington, SAD)

Klasifikacija nacionalne medicinske knjižnice (National Library of Medicine, Bethesda, SAD)

UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija

UDK – izdanja

Hrvatski UDK Online


Projekti digitalizacije

Istarske novine online

Virtualna zavičajna zbirka

Digitalne zbirke NSK

Digitalne zbirke KGZ

Digitalna knjižnica Slovenije

Digitalna knjižnica ONB

Europeana

Gallica

Hispana

Digita Vaticana

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


Virtualne knjižnice, baze podataka, projekti

Centar za online baze podataka
Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) RH kojim se osigurava mrežni pristup komercijalnim bazama podataka za članove znanstvene i istraživačke zajednice RH.

EJOL – Electronic Journals Online Library
EJOL je baza elektroničkih časopisa koja Vam omogućuje da saznate sve o časopisu koji Vas zanima: je li Vam dostupan u elektroničkom obliku zajedno s cjelovitim tekstovima radova, tko ga izdaje, koji su Vam još časopisi na raspolaganju iz tog područja, je li časopis indeksiran u Current Contentsu i indeksira li ga neka druga važna referentna publikacija, koja je kratica časopisa, koje ustanove imaju pristup cjelovitom tekstu….

Hrvatska znanstvena bibliografija
Bibliografska baza koja objedinjuje cjelovitu znanstvenu produkciju koja je rezultat rada na programima/temama/projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

IFLA – Digital Library – izvori i projekti
popis knjižničnih projekata u SAD-u, Kanadi, Europi s poveznicama na projekte

Internet Library for Librarians – projekti
Portal za knjižničare olakšava pronalaženje mrežnih izvora iz knjižničarstva. Poveznice na značajnije knjižnične projekte.

NISKA -Nacionali informacijski sustav knjižnica Republike Hrvatske
Strateški je cilj projekta izgradnja nacionalnog informacijskog sustava knjižnica Republike Hrvatske

Pitajte knjižničara
pilot-projekta petnaest narodnih knjižnica iz cijele Hrvatske

Project Runeberg
Nordijska literatura na Internetu s poveznicama na druge projekte digitalnih knjižnica

Projekt Gutenberg
virtualna knjižnica, sadrži knjige dostupne u elektroničkom obliku značajnijih svjetskih autora

SZI – Sustav znanstvenih informacija

Telmatics for Libraries
arhiva projekata provedenih u sklopu programa Framework Programme 4

Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj
Pokušaj da se na jednom mjestu objedine podaci o hrvatskim znanstvenicima

Žene pisci
Popis žena pisaca. Pretrazivo po abecedi, zemlji…


Sajmovi knjiga

Bologna Children’s Book Fair

Interliber

Festival dječje knjige Monte Librić

Frankfurt Book Fair

Fiera internazionale del libro

London Book Fair (LBF)

Sa(n)jam knjige u Istri


Stipendije

Bibliothek & Information International 
Njemacko udruženje knjižničara promovira međunarodnu razmjenu stručnjaka iz područja knjižničarstva, a posebnan naglasak dat je mlađim knjižničarima

Institut otvoreno društvo – informacijski programi

Knjižnične stipendije
Stranica vodi na poslužitelje na kojima se nalaze informacije o knjižničnim stipendijama.

STIMULATE -Scientific and Technological Information Management in Universities and Libraries – An Active Training Environment
Međunarodni tečaj za informacijske stručnjake koji rade na Sveučilistima i u knjižnicama.

Stipendije IFLA-e

The European Library
Portal 45 europskih knjižnica koji nudi pristup kombiniranim izvorima (knjige, časopisi…-digitalizirani i nedigitalizirani).


Knjižnične usluge za djecu i mlade

Booktrusted – Andersenova nagrada za dječju književnost

IFLA-ine stranice Sekcije knjižnica za djecu i mladež
Na stranici se nalazi i obavijest o međunarodnoj nagradi za dječju književnost Astrid Lindgren te Smjernice za knjižnične usluge za mladež na hrvatskom jeziku

Infocentar Dresden – Narodne knjižnice
Prva samostalna knjižnica za mladež otvorena u Dresdenu

Internet Public Library- prostor za mladež

Knjižnica za djecu
Primjeri rada s djecom i mladeži u nekim njemačkim narodnim knjižnicama

Međunarodna dječja digitalna knjižnica
Stranice za djecu i za odrasle; cjeloviti tekstovi knjiga za djecu na izvornim jezicima zemalja koje sudjeluju u stvaranju zbirke; bibliogarfski podaci o knjigama

Nove ideje za knjižnice za mladež
Primjeri kako su se razvijale knjižnične usluge za mladež u njemačkim narodnim knjižnicama (na njemačkom i hrvatskom jeziku)

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice
IFLA-ina stranica Sekcije za školske knjižnice na kojoj je nalazi UNESCO-v Manifest za školske knjižnice na hrvatskom jeziku


Zakonodavstvo

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci

Poslovnik o radu povjerenstva za predlaganje viših stručnih zvanja u knjižničarskoj struci HKV-a

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Standard za školske knjižnice

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima


Zanimljivosti i zabava

IFLA Library Map of the World

Library Science Degree Online Guide

Librarian’s Yellow Pages

Library Cat

Library Laughs