Narodna knjižnica kao lokalni prilaz znanju osigurava osnovne uvjete za cjeloživotno učenje, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinca i društvenih skupina.
(IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice, 1994.)

 

Mrežu narodnih knjižnica u Istarskoj županiji prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti čine: Gradska knjižnica i čitaonica Pula (županijska matična knjižnica), Gradska knjižnica Poreč, Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj, Gradska knjižnica Umag-Umago, Gradska knjižnica Pazin, Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova, Gradska knjižnica Labin, Gradska knjižnica Buje – knjižnica u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Buje, Narodna knjižnica i čitaonica Buzet – knjižnica u sastavu Pučkog otvorenog učilišta “Augustin Vivoda” Buzet.

Uz sedam samostalnih knjižnica i dvije knjižnice u sastavu na području županije djeluje i pet knjižničnih ogranaka u sastavu  županijske matične knjižnice: Dječja knjižnica, Knjižnica Veruda i Čitaonica kluba umirovljenika u Puli, Knjižnica Vodnjan u Vodnjanu, Knjižnica Žminj u Žminju. Od manjih organizacijskih jedinica na području županije djeluju i knjižnični stacionari: u sastavu Gradske knjižnice Poreč  jesu stacionari u Červar Portu, Varvarima, Novoj Vasi i Baderni; u sastavu Gradske knjižnice Pazin u prostoru Dnevnog boravka za starije osobe u Pazinu; u sastavu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ knjižnični stacionar u Rovinjskom Selu; u sastavu Gradske knjižnice Labin stacionar u Raši.

Istarske narodne knjižnice razvile su se u prepoznatljiva središta koja pružaju temeljne knjižnične usluge te edukativne, informacijske i kulturne sadržaje svim građanima u lokalnoj zajednici. Raspolažu s knjižničnim fondom od 552.416 jedinica knjižnične građe (u 2018.), od knjiga i periodičkih publikacija do igračaka i digitalne građe. Prostorni uvjeti zadovoljavajući  su u knjižnicama koje su u proteklih dva desetljeća dobili nove i reprezentativne prostore (npr. Umag, Pula, Novigrad, Labin) dok u ostalim knjižnicama i dalje postoji potreba za većim prostorima i novim prostornim rješenjima.

Automatizacija stručnog poslovanja i korištenje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava ( Zaki)  u svim narodnim knjižnicama u Istri pridonijelo je racionalizaciji stručnih poslova, a korisnicima pružilo učinkovitije pretraživanje građe putem online kataloga. Od 2016. godine u funkciji je i skupni online katalog narodnih knjižnica Istarske županije, dostupan na adresi http://katalog-iz.zaki.com.hr.

Većina knjižnica razvila je vrlo aktivnu programsku djelatnost u skladu s poslanjem i zadaćama narodnih knjižnica te ostvaruju zamjetan broj posjećenih i prepoznatljivih programa za djecu, mlade i odrasle osobe.

Više o povijesnom razvoju narodnih knjižnica na području Istarske županije do 2009. godine dostupno je u objavljenom vodiču Knjižnice istarske županije (ur. Bruno Dobrić, Pula, 2010.).

Popis narodnih knjižnica s općim podacima i poveznicom na službene mrežne stranice pogledajte ovdje.