Upravna tijela (2018.-2020.)

Skupština:

Skupštinu čine svi redoviti članovi Društva.

Glavni odbor:

  1. Nadia Bužleta, predsjednica Društva bibliotekara Istre
  2. Aleksandar Ćatić, stručni tajnik
  3. Tijana Barbić Domazet, blagajnik
  4. Adriana Gri Štorga, zamjenica predsjednice
  5. Silvia Fiamengo, zamjenica predsjednice

Nadzorni odbor:

  1. Iva Ciceran
  2. Damjana Franić
  3. Tea Grujić
  4.  Vanessa Toić, zamjena