Društvo bibliotekara Istre (kratica DBI) je nevladina, nepolitička, neprofitna i strukovna udruga djelatnika knjižničarske struke osnovana 1955. godine.

DBI djeluje na unapređenju ugleda knjižničara i knjižničarske struke u društvu, zastupa društvene i profesionalne interese knjižničara, organizira i podupire stalno stručno usavršavanje i obrazovanje knjižničara.

Članovi DBI-a su djelatnici u svim vrstama knjižnica na području Istarske županije, od narodnih knjižnica do knjižnica u sastavu kao što su sveučilišne, visokoškolske, školske i specijalne knjižnice.

DBI je članica Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD), krovne nacionalne knjižničarske organizacije sa sjedištem u Zagrebu, pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Kroz svoje djelovanje Društvo bibliotekara Istre nastoji utjecati na društvene i političke institucije radi poboljšanja položaja i opremljenosti knjižnica, sudjeluje i razmjenjuje iskustva s knjižničarima drugih udruga unutar HKD-a, te s knjižničarima iz drugih država. Zalaže se za stručno obrazovanje i potiče znanstveni rad svojih članova, pa u tu svrhu organizira predavanja i seminare.

DBI trenutno broji 54 redovna i 1 počasnog člana.