Temeljem članka 12. i 19. Statuta Društva bibliotekara Istre i članka 5. i 5.a Izmjena i dopuna Statuta Društva bibliotekara Istre, Glavni odbor Društva bibliotekara Istre na sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine u Puli, donosi

P R A V I L N I K

o Pohvalnici Društva bibliotekara Istre za NAJ projekt

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način dodjeljivanja Pohvalnice Društva bibliotekara Istre za NAJ projekt u prošloj godini (u daljnjem tekstu Pohvalnica DBI za Naj projekt).

Članak 2.
Pohvalnica DBI za Naj projekt dodjeljuje se za najbolje zamišljen i realiziran projekt u knjižničarskoj struci. Projekt mora biti jedinstven i inovativan te doprinijeti unaprjeđivanju struke.

Članak 3.
Pohvalnicu potpisuje predsjednik DBI, a ovjerava se pečatom DBI.

Članak 4.
Pohvalnica DBI za Naj projekt dodjeljuje se knjižnici ili pojedincima, članovima DBI, koji su zamislili i ostvarili Naj projekt.

Članak 5.
Kandidate za Pohvalnicu DBI za Naj projekt mogu predlagati knjižnice, škole, ustanove i pojedinici – članovi DBI.

Članak 6.
Prijedlog se pismeno podnosi Glavnom odboru DBI zaključno do 1. svibnja tekuće godine. Prijedlog mora sadržavati detaljan opis projekta od zamisli do realizacije, radnu biografiju voditelja projekta te projektni tim koji je sudjelovao u realizaciji, valorizaciju projekta te obrazloženje zašto se predlaže za Pohvalnicu.

Članak 7.
Glavni odbor predlaže, a na Skupštini se usvaja godišnje Povjerenstvo od 5 članova koje će razmotriti sve pristigle prijedloge.
U Povjerenstvu mogu biti knjižničari, članovi DBI, iz različitih vrsta knjižnica.

Članak 8.
Pohvalnica DBI za Naj projekt može se, ali ne mora dodijeljivati svake godine. Neće se dodijeliti ako nema prijedloga ili ako Povjerenstvo ne podrži niti jedan prijedlog.

Članak 9.
U jednoj godini dodjeljuje se samo jedna Pohvalnica DBI za Naj projekt

Članak 10.
Pohvalnicu uručuje predsjednik DBI ili potpredsjednik na godišnjoj Skupštini.

Članak 11.
Odluka o objavljivanju Pohvalnice DBI za Naj projekt objavljuje se na mrežnim stranicama DBI.

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini DBI.

Predsjednik DBI:

Ivan Kraljević, dipl. knjižničar