Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama. Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještina za doživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani.

(IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za školske knjižnice, 1999.)

 

Na području Istarske županije djeluje ukupno 50 osnovnih škola, 23 srednje škole i 2 učenička doma.

Od ukupnog broja osnovnih škola, redovnih škola je 46, te po dvije umjetničke škole (Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin i Umjetnička škola Poreč) i dvije s prilagođenim programom (Centar „Liče Faraguna” iz Labina i Škola za odgoj i obrazovanje Pula). Od srednjih škola 20 je redovnih (gimnazije, strukovne), dvije umjetničke škole (Glazbena škola I. M. Ronjgova Pula, Škola za primijenjene umjetnosti i dizajn Pula), te jedna privatna srednja škola (Privatna gimnazija J. Dobrile Pula).

U navedenim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima djeluje ukupno  76 školskih knjižnica:  56 u osnovnim školama (46 u matičnim , 10 u područnim školama) i 20 knjižnica u srednjim školama.

Škole koje imaju školsku knjižnicu imaju svaka zaposlenog knjižničara (ukupno 68 knjižničara) na puno ili pola radnog vremena, ovisno o broju razrednih odjeljenja.

Još uvijek školsku knjižnicu nema sedam škola (Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin, Umjetnička škola Poreč, Centar „Liče Faraguna“ Labin, Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Glazbena škola I. M. Ronjgova  Pula, Privatna gimnazija J. Dobrile Pula, Strukovna škola E. Kumičića u Rovinju) i jedan dom (Učenički dom Pula).

Popis školskih knjižnica s općim podacima o knjižnici pogledajte ovdje.