Društvo bibliotekara Istre, nevladina pokrajinska udruga knjižničara Istre sa sjedištem u Puli, član Hrvatskog knjižničarskog društva. Počelo je djelovati 1953. u Naučnoj biblioteci u Puli kao Povjereništvo Društva bibliotekara Hrvatske, u kojemu su bila 3 člana (Zlatko Vince i Roman Lukin, bibliotekari iz Naučne biblioteke i Mira Vučić iz Gradske knjižnice u Puli).

Povjereništvo se 1965. udružilo u riječku Podružnicu Društva bibliotekara Hrvatske za Istru, Hrvatsko primorje i Gorski kotar, te nastavilo djelovati kao njezin pododbor, koji ubrzo postaje Podružnicom za Istru, a nakon što su se preuređenjem Hrvatsko bibliotekarskoga društva ukinute podružnice, organizira se 1977. g. kao samostalna strukovna udruga.

Tada već ima 60-tak članova, za koje se u više navrata priređuju stručni seminari. Sudjelovalo je u organizaciji jugoslavenskog kongresa Saveza društva bibliotekara održanoga 1979. g. u Puli, te u središnjoj proslavi Mjeseca knjige Hrvatske 1989. g. u Labinu i Puli.

Od 1989.g. u suradnji s ograncima MH obilježava važnije obljetnice hrvatskih čitaoničkih društava u Istri, te je u Puli 1993. g. sunakladnikom zbornika Hrvatska čitaonička društva u Istri u XIX. i početkom XX. stoljeća, te 1998. g. Spomen-knjige prigodom 125. obljetnice osnutka udruge „Čitaonica“ u Puli (urednik B. Dobrić i dr.). Godine 1980.-1993. Društvo je objavljivalo časopis Vijesti Društva bibliotekara Istre (ukupno 10 godišta).