Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva

 

Etičkim kodeksom Hrvatskoga knjižničarskog društva određuju se temeljna pravila ponašanja koja obvezuju djelatnike u knjižničarskoj struci.

Kodeks treba upoznati nove članove struke s pravilima profesionalnog ponašanja, podsjetiti iskusne knjižničare na njihovu profesionalnu odgovornost pred javnošću te potvrditi u javnosti povjerenje u struku.

Hrvatsko knjižničarsko društvo poziva knjižnične djelatnike da se u svom radu rukovode načelima navedenim u ovom kodeksu:

1. Najviša razina profesionalnog djelovanja u skladu s odgovarajućim međunarodnim i domaćim stručnim normama radi unapređivanja knjižničarske djelatnosti.
2. Razvoj i očuvanje intelektualnih sloboda pojedinaca te zaštita osnovnih demokratskih načela šire društvene zajednice.
3. Priznavanje prava na znanje i neometan pristup informacijama za sve.
4. Dostupnost različitih vrsta građe i izvora za sve skupine korisnika.
5. Poštivanje autorskog prava.
6. Poštivanje privatnosti korisnika.
7. Zaštita i promicanje domaće i svjetske kulturne baštine.

Knjižnični djelatnici provođenje navedenih općih načela osiguravaju kroz profesionalno djelovanje zalažući se u svom radu posebno za:

jednak pristup informacijama za sve korisnike bez obzira na njihova osobna obilježja, posebne potrebe, spol, nacionalnu pripadnost, vjeru, političko opredjeljenje i društveni status
primjenu profesionalne prosudbe, bez utjecaja političkih, moralnih i vjerskih gledišta ili materijalnog interesa
suprotstavljanje i neprihvaćanje bilo kojeg oblika cenzure
poštivanje prava na povjerljivost i anonimnost korisnika
stalno stručno usavršavanje i doživotno učenje
profesionalno uključivanje u nastavni, znanstveni i kulturni život svoje sredine
suradnju i kolegijalan odnos s pripadnicima svoje i srodnih struka
čuvanje ugleda, dostojanstva i integriteta struke.

Hrvatsko knjižničarsko društvo osigurava svojim članovima punu potporu u provođenju ovog Kodeksa, pružajući im primijenjenu zaštitu u primjeni načela Kodeksa.

Za primjenu i poštivanje Kodeksa nadležno je Etičko povjerenstvo u skladu sa Statutom Hrvatskoga knjižničarskog društva.

 

Izvor: https://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/