dbi-tabovi1dbi-tabovi2dbi-tabovi3dbi-tabovi4

Knjižnice visokih učilišta

Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” – Pula
Preradovićeva 1/1 – Rovinjska 14
52100 Pula
tel. 052 / 377 014
Voditelj knjižnice: Ester Krznarić
e-mail: knjiznica@efpu.hr
web: www.efpu.hr
>> Saznajte više
Knjižnica Odjela za humanističke znanosti, Odjela studija na talijanskom jeziku i Odjela za glazbu
Ivana Matetića Ronjgova 1
52100 Pula
tel. (052) 377-518
faks (052) 211-713
Voditeljica: knjiznicarski savjetnik Marija Petener-Lorenzin, prof.
e-mail: mpetener@ffpu.hr
web: www.ffpu.hr
>> Saznajte više

Knjižnica Visoke učiteljske škole u Puli
I. M. Ronjgova 1
52100 Pula
tel: 211 597
fax: 211 596
e-mail milan.ostojic@vuspu.hr
web: www.vuspu.hr
>> Saznajte više

 

<<<< Natrag na popis knjižnica

Back to top