dbi-tabovi1dbi-tabovi2dbi-tabovi3dbi-tabovi4

Specijalne knjižnice

Arheološki muzej Istre – Pula
Carrarina 3
52100 Pula
Tel. 052 / 394 677
Fax 052 / 212 415
Kontakt osoba: Adriana Gri Štorga
web: www.mdc.hr/pula/
>> Saznajte više

Centar za povijesna istraživanja –
Centro di ricerche storiche di Rovigno
Trg Matteotti 3
52210 Rovinj
Tel. 811 133
Fax 815 786
Kontakt osoba: Marisa Ferrara
e-mail: info@crsrv.org
web: www.crsrv.org/set.htm
>> Saznajte više

Dom hrvatskih branitelja – Pula
Leharova 1
52100 Pula
Tel. 212 472
Kontakt osoba: Kata Rašić

Državni arhiv Pazin
Nazorova 3
52000 Pazin
Tel. 624 077
Fax 624 472
e-mail: dapa@dapa.hr
web: www.dapa.hr

Etnografski muzej Istre- Pazin
Trg istarskog razvoda 1
52000 Pazin
Tel./fax 622 220
e-mail: emi@emi.hr
web: www.emi.hr
>> Saznajte više

Franjevački samostan – Pazin
Trg hodočasnika 16
52000 Pazin
Tel. 621 536
>> Saznajte više

Franjevački samostan – Rovinj
De Amicisa 36
52210 Rovinj
Tel. 830 390

Institut za poljoprivredu i turizam – Poreč
Huguesova 8
52440 Poreč
Tel: 408 300
Fax:431 659
e-mail: institut@iptpo.hr
web: www.iptpo.hr

Narodni muzej Labin
1. maja 6
52220 Labin
Tel. 852 477
Fax 885 052
e-mail: narodni.muzej.labin@pu.t-com.hr
web: http://www.uciliste-labin.hr

Povijesni muzej Istre – Pula
Gradinski uspon 6
52100 Pula
Tel./Fax 211 566
e-mail: pmi@pmi.hr
web: www.pmi.hr

Zajednice Talijana u Istri
>> Saznajte više

Zavičajni muzej Grada Rovinja
Museo civico della Citta’di Rovigno
Trg M.Tita 11
52210 Rovinj
Tel. 816 720
Fax 830 650
Kontakt osoba: Marija Smolica
e-mail: muzej-rovinj@pu.htnet.hr
web: www.muzej-rovinj.com
>> Saznajte više

Zavičajni muzej Poreč
Dekumanska 9
52440 Poreč
Tel. 431 585, 452 738
Fax. 452 119
web: www.poup.hr

Zavod za istraživanje mora – Rovinj
Paliaga 5
52210 Rovinj
Tel. 811 544
Kontakt osoba: Daniela Erman
>> Saznajte više

 

<<<< Natrag na popis knjižnica

Back to top