Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu godišnjih nagrada Društva bibliotekara Istre

Poštovane članice i članovi Društva,
pozivamo vas da predložite kandidate za dodjelu godišnjih priznanja koje dodjeljuje Društvo bibliotekara Istre, Nagradu Društva bibliotekara Istre i Pohvalnicu Društva bibliotekara Istre za NAJ projekt.
Nagrada Društva bibliotekara Istre dodjeljuje se pojedincima, članovima DBI-ja, koji su naročito doprinijeli radu i razvoju Društva prema najmanje jednom od navedenih kriterija: koji su svojim stručnim radom i zauzimanjem doprinijeli razvoju knjižničarstva, koji su doprinijeli edukaciji u knjižničarstvu, koji su doprinijeli razvoju Društva aktivnim radom u tijelima i projektima DBI, koji su iznimno uspješni stručni knjižničari, u onom segmentu knjižničnog poslovanja kojim se bave, koji su objavili znanstvene i stručne radove na području knjižnične i informacijske djelatnosti kojim je unaprijeđeno knjižničarstvo.
* Prijedlog Nagrade DBI mora sadržavati radnu biografiju kandidiranog pojedinca te opis i obrazloženje kojima se opravdava prijedlog za Nagradu DBI.
Pohvalnica Društva bibliotekara Istre za NAJ projekt dodjeljuje se za najbolje zamišljen i realiziran projekt u knjižničarskoj struci. Projekt mora biti jedinstven i inovativan te doprinositi unaprjeđivanju struke. *Prijedlog za Pohvalnicu mora sadržavati detaljan opis projekta, radnu biografiju voditelja projekta te projektni tim koji je sudjelovao u realizaciji projekta i obrazloženje zašto se predlaže za Pohvalnicu.
Sukladno prihvaćenom prijedlogu na posljednjoj skupštini Društva, Glavni odbor DBI-ja izradio je mrežni obrazac pomoću kojeg možete izravno dostaviti prijedloge sa svim potrebnim prilozima.
Rok za dostavu prijedloga je 29. svibnja 2020. godine.