43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održat će se u Opatiji od 10. do 13. listopada 2018. u hotelu „Ambasador“. Organizator skupštine je Hrvatsko knjižničarsko društvo, suorganizatori Knjižničarsko društvo Rijeka i Gradska knjižnica Rijeka.

Tema Skupštine
 • Uloga i mogućnosti knjižnica u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030
Podteme Skupštine:
 • Inkluzivne knjižnične usluge
  Knjižnice i zakonski propisi
  Knjižnice i kvaliteta obrazovanja
  Knjižnice i održivi razvoj
  Knjižničarsko nazivlje
  Regionalna društva – razvoj i suradnja

Agenda Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030 je strateški dokument koji su u rujnu 2015. godine, pod nazivom Promijeniti svijet: program Ujedinjenih naroda za održiv razvoj 2030., usvojile sve zemlje članice Ujedinjenih naroda. Republika Hrvatska, kao punopravna članica Ujedinjenih naroda, prihvatila je obvezu izrade nacionalnog strateškog plana ciljeva održivog razvoja, koji će biti predstavljen na zasjedanju UN-a sredinom 2019. godine. Agenda 2030 sadrži 17 globalnih ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja, koji obuhvaćaju gotovo sva područja bitna za život, djelovanje i boljitak svakog pojedinca i utječu na razvoj društva u cjelini. Zahvaljujući iznimnom IFLA-inom angažmanu, knjižnice su prepoznate kao ključne institucije za provedbu ciljeva održivog razvoja Agende 2030. Glavni aspekti koje IFLA zagovara u Ujedinjenim narodima su: osiguranje pristupa informacijama i zaštita temeljnih sloboda u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim sporazumima, očuvanje kulturne baštine, opća pismenost, učenje i obrazovanje te dostupnost i korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Sudjelovanje

Kotizacija (uključuje materijale za Skupštinu, koktel dobrodošlice, osvježenja u pauzama i svečanu večeru 11. listopada 2018.)

Za uplate izvršene do 16.rujna 2018.

Član HKD-a – puna kotizacija – 400,00 Kn (60 €)
Član HKD-a – jednodnevna kotizacija (bilo koji dan) – 200,00 Kn (30 €)
Ne-član – puna kotizacija – 550,00 Kn (80 €)
Ne-član – jednodnevna kotizacija (bilo koji dan) – 250,00 Kn (35 €)
Za uplate izvršene od 17. rujna 2018. do 9. listopada 2018.

Član HKD-a – puna kotizacija – 450,00 Kn (65 €)
Član HKD-a – jednodnevna kotizacija (bilo koji dan) – 250,00 Kn (35 €)
Ne-član – puna kotizacija – 650,00 Kn (90 €)
Ne-član – jednodnevna kotizacija (bilo koji dan) – 300,00 Kn (40 €)

Više informacija o skupštini na mrežnim stranicama HKD-a