Carrarina 3
52100 Pula
Tel. 052 / 394 677
Fax 052 / 212 415
Kontakt osoba: Adriana Gri Štorga
web: www.mdc.hr/pula/
   
Godine 1902., utemeljen je u Puli Gradski muzej (Museo Civico della Citta di Pola), , u čijoj je zgradi smještena, te 1. siječnja 1903. g. otvorena Gradska knjižnica (Biblioteca Comunale di Pola).
Objedinjenjem fonda Gradske knjižnice iz Pule, Pokrajinske knjižnice iz Poreča i Knjižnice Društva oformljena je, također u zgradi Muzeja, 1930. g. Pokrajinska knjižnica (biblioteca Provinciale). Drugi svjetski rat i dvije poslijeratne godine savezničke vojne uprave u Puli dovele su do osiromašenja knjižnice, čiji je fond, 1950. g. preuzela Naučna biblioteka u Puli.

S ponovnim otvorenjem Muzeja, 1947. g. počela se stvarati nova knjižnica. U početku otkupom i poklonima, da bi začetak izdavačke djelatnosti Muzeja označio njenu prekretnicu. Naime, s prvim izdanjima prišlo se razmjeni stručnih publikacija sa srodnim institucijama, akademijama i sveučilištima u zemlji i inozemstvu. Danas Knjižnica vrši razmjenu s 450 adresa.
Knjižni fundus Knjižnice Muzeja sastoji se od 34.000 svezaka. Većinu čine svesci 622 naslova periodičnih publikacija.

Posebni odjeljak knjižnice čini zaklada «Dr. Branko Marušić» s 2529 bibliografskih jedinica, nastala u znak trajne zahvale višegodišnjem ravnatelju i muzejskom znanstvenom djelatniku prof. dr. Branku Marušiću (1926.-1991.). Krajem 2001. godine Knjižnica je obogaćena s još jednom zakladom koju čini 1208 bibliotečnih jedinica. Za nastanak te zaklade zaslužan je dugogodišnji muzejski znanstveni djelatnik prof. Štefan Mlakar (1913.-2001.) koji je oporučno ostavio svoja djela Muzeju.

Djelatnici knjižnice: Adriana Gri Štorga, dipl. arheolog i knjižničar, i Višnja Kuzmanović, knjižničar.

Radno vrijeme knjižnice: 8-15 sati
Tel.: (052) 394-677
E-mail: adriana.gri.storga@pu.htnet.hr