Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe

Tečaj Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe održale su predavačice Annemari Štimac, dipl. knjiž., viša stručna savjetnica za knjižnične poslove, i Renata Petrušić, prof., viša knjižničarka, 25. svibnja 2018. u dvorani Središnje knjižnice.

Tečaj je dao pregled autorskopravnog zakonskog okvira te odredbi koje se odnose na pravne aspekte digitalizacije i javne objave svih vrsta digitalizirane građe. Predstavljene su odredbe koje se odnose na autorska djela i predmete zaštite srodnih prava u digitalnom okruženju, s naglaskom na jezična i fotografska djela, djela siročad, djela koja više nisu dostupna na tržištu, djela u javnoj domeni te druge odredbe koje utječu na mogućnosti javne objave i korištenja digitaliziranih djela. Više informacija o tečaju (modul I.7) dostupno je na cssu.nsk.hr.

Po završetku tečaja polaznici su stekli znanja o temeljnim pojmovima autorskog prava i odredbama zaštite autorskih djela u digitalnom okruženju, mogu prepoznati djela zaštićena autorskim pravom te provesti postupke koji prethode javnoj objavi digitaliziranih djela.