Besplatni webinar CSSU-a

U organizaciji CSSU-a održat će se besplatni webinar Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji audiovizualne i elektroničke građe.

Webinar namijenjen katalogizatorima održat će se 22. listopada 2019. od 14.30 do 16 sati (online).

Predavačica je Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica, katalogizatorica elektroničke i vizualne građe u Gradskoj knjižnici u Zagrebu.

Više o webinaru  možete pročitati na našim mrežnim stranicama: http://cssu.nsk.hr/tecajevi/primjena-objedinjenog-izdanja-isbd-a-u-katalogizaciji-audiovizualne-i-elektronicke-grade/