Digitalizirane bibliografije Istarskoga borca – Ibora, Istarskoga mozaika, Istre i Nove Istre