Trg istarskog razvoda 1
52000 Pazin
Tel./fax 622 220
e-mail: emi@emi.hr
web: www.emi.hr
Knjižnica Etnografskog muzeja Istre stručna je knjižnica zatvorenog tipa. Građa knjižnice dostupna je djelatnicima muzeja a posjetitelji, studenti i istraživači mogu u uredima muzeja proučavati knjižnu građu te je prema potrebi i fotokopirati. Voditelj knjižnice može i pomoći korisnicima u izradi bibliografije za diplomski ili stručni rad.
Knjižnica se nalazi u Etnografskom muzeju Istre, u uredima kustosa. Činjenica da je knjižnica u radnom prostoru zaposlenika, da Muzej nije u mogućnosti zapošljavati bibliotekara, te da je fond knjižnice literatura koja je stalno potrebna za istraživački rad kustosa, glavni su razlozi što vanjski korisnici do fonda mogu doći samo u prostorima muzeja.

Od svojeg osnutka 1962., muzej je počeo prikupljati knjižni fond i popisivati građu.
Od godine 2000. voditelji knjižnice, honorarni knjižničari započeli su sa sustavnim upisivanjem knjižne građe u Inventar knjiga i program za vođenje knjižnica K++. Posao su nastavili priučeni kustosi. Trenutno je voditelj knjižnice kustos Boris Koroman tako da se do knjižnične građe može doći posjetom muzeju za radnog vremena kustosa, tj. od ponedjeljka do petka od 8:00-16:00.
Knjižni fond trenutno broji oko 3000 svezaka, od toga oko 800 svezaka periodike i 2200 monografija (knjiga).

Knjižni fond redovito se obnavlja oko 200 novih naslova godišnje. Dio se knjiga izravno otkupljuje no dio je dobiven muzejskom razmjenom ili pretplatama na stručne publikacije. Knjižnica nastoji pribaviti sve naslove koji se dotiču, u najširem smislu, kulture Istre kao i muzejske struke. Knjižnica tako posjeduje naslove s područja etnologije, etnografije, kulturne antropologije, muzeologije, teorije kulture, kulturalnih studija, povijesti, arhitekture, arheologije, naslove vezane uz Istru ali i opće udžbenike i znanstvene studije. Knjižnica posjeduje i bogatu i evidentiranu zbirku muzejskih i izložbenih kataloga. Knjige i publikacije pretežno su na hrvatskom jeziku, uz dosta talijanskih slovenskih, njemačkih i engleskih naslova.

Od vrijednije knjižne građe moguće je izdvojiti neke od 167 naslova tiskanih prije 1945.:
– Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika; JAZU, Zagreb, 1880.-1976.
– Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, od sveska 4., 1899.
– Dizionario di cognizioni utili : enciclopedia elementare di scienze, lettere ed arti compilata da specialisti delle Scuole Secondarie e ad uso delle famiglie, 1922.
– Hrvatska enciklopedija
– Antologija nove čakavske lirike / uredili I. Jelenović i H. Petris, 1934.
– Erinnerungen eines alten Osterreichers / Paul Kupelwieser, 1918.
– Narodna enciklopedija : srpsko-hrvatsko-slovenačka : N-R / St. Stanojević, 1928.
– Oraće sprave u Hrvata : oblici, nazivlje, raširenje / Branimir Bratanić, 1939.
– Poviest Hrvatska : dio prvi : od najstarijih vremena do godine 1526. / po vrelih napisao Tade Smičiklas

Knjižnica je sustavno i redovito prikupljala periodiku. Tako da posjeduje više godišta sljedećih časopisa i publikacija:
Atti e memorie della societa’ Istriana di archeologia e storia patria, Buzetski zbornik, Dometi, Etnološka istraživanja, Etnološka tribina, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Goriški letnik, Gospodarstvo Istre, Historijski zbornik, Hrvatski muzeji : izvješća, Informatica museologica, Istarska Danica, Istra, Jadranski zbornik, Jurina i Franina, La Ricerca : Bollettino del Centro di Ricerce Storiche Rovigno, MG : godišnjak muzealaca i galerista Istre, Muzeologija, Narodna umjetnost, Narodno stvaralaštvo Folklor, Nova istra, Pazinski memorijal, Podravski zbornik, Riječka revija, Slovenski etnograf, Studia ethnologica, Vijesti muzealaca i konzervatora, Vjesnik Istarskog arhiva..