Sv. Ivana 1A
52100 Pula

Tel. ++385 52 300 400
Fax. ++385 52 300 403

E-mail muc@gkc-pula.hr
URL: http://www.gkc-pula.hr

Ravnateljica Nela Načinović, dipl. knjižničar
Tel. ++385 52 300 401

Gradska knjižnica i čitaonica Pula samostalna je javna ustanova čiji je osnivač Grad Pula te najveća narodna i matična knjižnica na području Istarske županije. Djeluje kao gradsko kulturno, obrazovno i informacijsko središte za stanovnike Pule i njezine šire okolice. Knjižnica je osnovana 1957. godine kao Općinska knjižnica i čitaonica Pula. Tijekom godina  razvila je mrežu ogranaka (Dječja knjižnica /1970./, Knjižnica Veruda /1977./, Knjižnica Vodnjan /1977./, Knjižnica Žminj /2002./) i jednu pokretnu knjižnicu-Bibliobus,  koja je djelovala od 1978. do 1989. godine.

Danas Knjižnica na ukupnom prostoru od 2500 m2 u svom sastavu ima: Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan i Knjižnicu Žminj. Na Dan grada Pule, 5. svibnja, 2004. godine Središnja knjižnica nakon 47 godina djelovanja na istoj lokaciji (Giardini 14), seli se u novouređenu zgradu negdašnje austro-ugarske vojarne, odnosno tiskare. Novi multimedijalni prostor, uređen i opremljen na razini standarda suvremenih javnih ustanova, omogućio je uvođenje novih sadržaja i bogatijih knjižničnih usluga. U novom prostoru smješteni su posudbeno – informacijski odjel, odjel beletristike, općeznanstveni odjel sa izdvojenom zavičajnom, glazbenom, priručnom i likovnom zbirkom, odjel za djecu i mlade uz odjel multimedije, multimedijalna dvorana i izložbeni prostor, čitaonica dnevnog tiska i studijska čitaonica.
U svom fondu Knjižnica ima 117 000 jedinica knjižne i elektroničke građe iz svih područja znanosti, umjetnosti i književnosti, 70 naslova periodičkih publikacija (novine, časopisi), zbirku audiovizualne građe (videokasete, CD-i), zbirku igračaka te ostalu neknjižnu građu. Prostori Središnje knjižnice i prostori ogranaka opremljeni su sa ukupno 30 računala namijenjenih korisnicima za studijski rad, multimediju, Internet i pretraživanje kataloga Knjižnice te 80 korisničkih mjesta u čitaonicama novina i studijskim čitaonicama. Knjižnicu koristi 9 600 upisanih članova, a godišnja posudba iznosi 150 000 jedinica građe (2005.g.).

Uz osnovne i redovite knjižnične usluge Gradska knjižnica i čitaonica Pula organizator je brojnih stalnih ili povremenih kulturnih, stručnih i znanstvenih skupova i priredbi te aktivnosti i programa za djecu i mladež. Gradska knjižnica i čitaonica Pula je i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Istarske županije kojima pruža savjetodavnu i stručnu pomoć, prati njihovo poslovanje, stanje i potrebe te na taj način brine o razvoju knjižnične djelatnosti Županije. Pri Knjižnici djeluje i Središnja knjižnica za talijansku nacionalnu manjinu u Republici Hrvatskoj s bogatim fondom od 7500 knjižnih svezaka na talijanskom jeziku.