Izborna skupština DBI-a

Drage kolegice i kolege,
pozivam vas na Redovnu izbornu skupštinu Društva bibliotekara Istre koja će se održati 9. rujna 2016. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula s početkom u 9:00 sati.

Program:
 09:00 – 09:30 sati okupljanje članova
 09:30 – 11:00 sati Izborna skupština DBI-a

1. Biranje radnog predsjedništva i verifikacijske komisije
2. Financijski izvještaj za 2015. godinu
3. Programski izvještaj za 2015. godinu
4. Davanje razrješnica dosadašnjem Glavnom odboru i Nadzornom odboru
5. Biranje Glavnog odbora i Nadzornog odbora
6. Biranje delegata za 41. Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva
7. Dodjela Nagrade DBI-a i Pohvalnice za NAJ projekt
8. Razno
Molim vas da potvrdite svoj dolazak na mail kivan@unipu.hr ili ivaciceran@yahoo.com radi utvrđivanja kvoruma.
Hvala.
Lijep pozdrav
Iva Ciceran
predsjednica Društva bibliotekara Istre

financijsko-izvjeace-dbi-2015

izvjeace-o-radu-dbi-a-2015

skupatina-dbi_2016_poziv