Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu strukovnih nagrada DBI

Poštovane članice i članovi Društva,

pozivamo vas da predložite kandidate za dodjelu godišnjih priznanja koje dodjeljuje Društvo bibliotekara Istre, Nagradu Društva bibliotekara Istre i Pohvalnicu Društva bibliotekara Istre za NAJ projekt.

Nagrada Društva bibliotekara Istre dodjeljuje se pojedincima, članovima DBI-ja, koji su naročito doprinijeli radu i razvoju Društva prema najmanje jednom od navedenih kriterija: koji su svojim stručnim radom i zauzimanjem doprinijeli razvoju knjižničarstva, koji su doprinijeli edukaciji u knjižničarstvu, koji su doprinijeli razvoju Društva aktivnim radom u tijelima i projektima DBI, koji su iznimno uspješni stručni knjižničari, u onom segmentu knjižničnog poslovanja kojim se bave, koji su objavili znanstvene i stručne radove na području knjižnične i informacijske djelatnosti kojim je unaprijeđeno knjižničarstvo.

* Prijedlog Nagrade DBI mora sadržavati radnu biografiju kandidiranog pojedinca te opis i obrazloženje kojima se opravdava prijedlog za Nagradu DBI.

Pohvalnica Društva bibliotekara Istre za NAJ projekt dodjeljuje se za najbolje zamišljen i realiziran projekt u knjižničarskoj struci. Projekt mora biti jedinstven i inovativan te doprinositi unaprjeđivanju struke.

*Prijedlog za Pohvalnicu mora sadržavati detaljan opis projekta, radnu biografiju voditelja projekta te projektni tim koji je sudjelovao u realizaciji projekta i obrazloženje zašto se predlaže za Pohvalnicu.

Prijedloge s potrebnim podacima i obrazloženjima  možete poslati putem mrežnih obrazaca, zasebno za Nagradu DBI i Pohvalnicu.

Link – Obrazac za dostavu prijedloga za Nagradu DBI

Link – Obrazac za dostavu prijedloga za Pohvalnicu DBI za NAJ projekt

Rok za dostavu prijedloga je 21. lipnja 2021. godine.