Preradovićeva 1/1 – Rovinjska 14
52100 Pula
tel. 052 / 377 014
Voditelj knjižnice: Ester Krznarić
e-mail: knjiznica@efpu.hr
web: www.efpu.hr

Od samog osnutka fakulteta 1960. godine, djeluje i fakultetska knjižnica koja nabavlja, obrađuje, pohranjuje te studentima , profesorima i široj akademskoj zajednici posuđuje znanstvenu i stručnu građu iz piodručja ekonomije. Ukupan knjižni fond sastoji se od 9 300 jedinica, od kojih je 250 najrecentnijih naslova. Uz knjige na hrvatskom jeziku, knjižnica je, uglavnom donacijama, obogaćena izdanjima na engleskom i njemačkom jeziku.

Značajan fond predstavljaju znanstveni i stručni časopisi, pretežno iz područja ekonomije, od čega 60% čine strane serijske publikacije renomiranih svjetskih izdavača.

U sklopu knjižnice nalazi se i čitaonica, koja predstavlja zasebnu cjelinu. Također, korisnicima knjižnice na raspolaganju su i osobna računala putem kojih mogu pretraživati baze podataka (EBESCO, Emerald…) na koje Fakultet ima reguliran pristup. Knjižnica je direktnim linkom povezana s bazom podataka Sveučilišta u Oxfordu i Cambridgu.

Knjižnica svojim korisnicima nudi uslugu rezervacije knjige putem e-maila, i uvid u raspoloživost pojedinih naslova na internet stranici knjižnice.

Knjižnica konstantno razvija i unaprijeđuje međubibliotečnu razmjenu i posudbu, kako u inozemstvu tako i u tuzemstvu.