Banovčeva 4, Pula
Tel./Fax. 052 211 611
E-mail veruda@gkc-pula.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak 12.30 – 19.00 sati
Utorak i četvrtak  7.30 – 14.30 sati
Subota (1. i 3.)  7.30 – 13.00 sati
Ljetno radno vrijeme
Utorak, srijeda, četvrtak, petak  7.30 – 14.00 sati
Ponedjeljak 12.30 – 20.00 sati
Subota (1. i 3.) 7.30 – 13.00 sati

>