I. M. Ronjgova 1
52100 Pula
tel: 211 597
fax: 211 596
e-mail milan.ostojic@vuspu.hr
web: www.vuspu.hr
Iz Pedagoškog fakulteta u Puli Sveučilišta u Rijeci Uredbom Vlade RH od 1998.g. osnovana je Visoka učiteljska škola u Puli, te 1999.g. Filozofski fakultet u Puli. Tako od postojećeg Pedagoškog fakulteta nastaju dvije ustanove čije potrebe je
podmirivala jedna, od prije postojeća knjižnica.

Formiranje zasebne knjižnice Visoke učiteljske škole započelo je 2002.g.
zapošljavanjem diplomiranog bibliotekara na pola, a zatim na puno radno vrijeme.
Tijekom 2003.g. osiguran je prostor (45 m2), nabavljena je neophodna oprema, te je u grubo razvrstan i podijeljen knjižni fond. U istoj prostoriji nalazi se čitaonica za potrebe korisnika – osam sjedećih mjesta sa radnim površinama i jednim računalom.

Fond knjižnice iznosi 7000 knjižnih jedinica i tematski je orijentiran za potrebe studenata i nastavnika (pedagogija, školstvo, metodika, psihologija, nastava itd.).
Kataloški je obrađena građa nabavljena u studijskoj godini 2002/03 godini, a jedan manji dio bibliografskih zapisa je preuzet iz Sveučilišne knjižnice u Puli.

Radno vrijeme knjižnice je svakim danom od 9.30 do 13.00, a utorkom, četvrtom i petkom od 15.30 do 19.00.