Čakavska kuća, Žminj
Tel./Fax. 052 846 142
E-mail gradska1@inet.hr  
    Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak 16.00 – 19.00 sati
Utorak 9.00 – 14.00 sati
Subota (1. i 3.) 9.00 – 13.00 sati
    Ljetno radno vrijeme
Utorak, srijeda, petak 9.00 – 12.00 sati
Ponedjeljak 17.00 – 20.00 sati
Subota (1. i 3.) 9.00 – 13.00 sati