olist – skupni katalog

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Katalozi – Svijet”]

British Library Integrated Catalogue 
Više od 12 milijuna jedinica pretraživo je u katalogu Britanske knjižnice. Za međuknjižničnu posudbu postoji poseban fond – Document Supply, dostupan preko tzv. Catalogue subset search.

COBISS
Skupni katalog gotovo 300 slovenskih knjižnica svih vrsta. Moguće pretraživanje skupnog i pojedinačnih online kataloga.

COPAC
Skupni katalog 24 sveučilišne i specijalne knjižnice u Velikoj Britaniji i Irskoj uključujući i British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales/Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

KVK – Karsluhe Virtual Catalog
Meta-katalog nudi pretraživanje niza knjižnica s njemačkog govornog područja, nacionalnih knjižnica (uglavnom) Evrope te nekoliko online knjižara. Glavno sučelje dostupno na nekoliko jezika.

Library of Congress Online Catalogue
Kongresna knjižnica u Washingtonu nudi pretraživanje oko 12 milijuna jedinica građe.

National Library Catalogues Worldwide
Popis nacionalnih knjižnica s osnovnim podacima i pripadajućim linkovima.

Ohio LINK Central Catalog
Preko 80 sveučilišnih knjižnica i državna knjižnice države Ohio čine konzorcij koji putem kataloga nudi informacije o više od 9 milijuna jedinica uključujući elektroničku građu i baze podataka.

ZDB – Zeitschriftendatenbank
Skupni katalog serijskih publikacija, uključujući e-časopise, iz cijelog svijeta koji pokriva period od 16. stoljeća. Sučelje za pretraživanje dostupno na njemačkom, engleskom i francuskom.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Klasifikacija”]

Blissova klasifikacija

Deweyeva decimalna klasifikacija

Klasifikacija Kongresne knjižnice (Library of Congress, Washington, SAD)

Klasifikacija nacionalne medicinske knjižnice (National Library of Medicine, Bethesda, SAD)

UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija

UDK – izdanja

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Projekti”]

Calimera

Centar za online baze podataka
Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) RH kojim se osigurava mrežni pristup komercijalnim bazama podataka za članove znanstvene i istraživačke zajednice RH.

Cervantes
Virtualna knjižnica djela pisanih na španjolskom jeziku

Digital Libraries Initiative
poveznice na međunarodne projekte

EJOL – Electronic Journals Online Library
EJOL je baza elektroničkih časopisa koja Vam omogućuje da saznate sve o časopisu koji Vas zanima: je li Vam dostupan u elektroničkom obliku zajedno s cjelovitim tekstovima radova, tko ga izdaje, koji su Vam još časopisi na raspolaganju iz tog područja, je li časopis indeksiran u Current Contentsu i indeksira li ga neka druga važna referentna publikacija, koja je kratica časopisa, koje ustanove imaju pristup cjelovitom tekstu….

Hrvatska znanstvena bibliografija
Bibliografska baza koja objedinjuje cjelovitu znanstvenu produkciju koja je rezultat rada na programima/temama/projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

IFLA – Digital Library – izvori i projekti
popis knjižničnih projekata u SAD-u, Kanadi, Europi s poveznicama na projekte

Internet Library for Librarians – projekti
Portal za knjižničare olakšava pronalaženje mrežnih izvora iz knjižničarstva. Poveznice na značajnije knjižnične projekte.

NISKA -Nacionali informacijski sustav knjižnica Republike Hrvatske
Strateški je cilj projekta izgradnja nacionalnog informacijskog sustava knjižnica Republike Hrvatske

Pitajte knjižničara
pilot-projekta petnaest narodnih knjižnica iz cijele Hrvatske

Project Runeberg
Nordijska literatura na Internetu s poveznicama na druge projekte digitalnih knjižnica

Projekt Gutenberg
virtualna knjižnica, sadrži knjige dostupne u elektroničkom obliku značajnijih svjetskih autora

SZI – Sustav znanstvenih informacija

Telmatics for Libraries
arhiva projekata provedenih u sklopu programa Framework Programme 4

Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj
Pokušaj da se na jednom mjestu objedine podaci o hrvatskim znanstvenicima

Žene pisci
Popis žena pisaca. Pretrazivo po abecedi, zemlji…

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Sajam knjige”]

Interliber

Frankfurt Book Fair

Fiera internazionale del libro

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Stipendije”]

Bibliothek & Information International 
Njemacko udruženje knjižničara promovira međunarodnu razmjenu stručnjaka iz područja knjižničarstva, a posebnan naglasak dat je mlađim knjižničarima

Institut otvoreno društvo – informacijski programi

Knjižnične stipendije
Stranica vodi na poslužitelje na kojima se nalaze informacije o knjižničnim stipendijama.

STIMULATE -Scientific and Technological Information Management in Universities and Libraries – An Active Training Environment
medjunarodni tecaj za informacijske strucnjake koji rade na Sveučilistima i u knjižnicama

Stipendije IFLA-e

The European Library
Portal 45 europskih knjižnica koji nudi pristup kombiniranim izvorima (knjige, časopisi…-digitalizirani i nedigitalizirani).

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Udruge”]

American Library Association

Chartered Institute of Library and Information Professionals,

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Društvo knjižničara Slavonije i Baranje

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo

IFLA – International Federation of Library Association

Knjižničarsko društvo Rijeka

Međunarodno udruženje školskih knjižničara

PLA – Public Library Association

SLA – Special Library Association

Zagrebačko knjižničarsko društvo

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Ustanove”]

ARL- Association of Research Libraries in America
abecedna lista znanstvenih knjižnica u SAD-u

Gabriel Gateway to Europe’s National Libraries
poveznica na poslužitelje europskih nacionalnih knjižnica

Knjižnice u Hrvatskoj

Knjižnice u svijetu

LIBWEB
pristup knjižničnim poslužiteljima u svijetu

Ministarstva
popis Ministarstava Republike Hrvatske

UNESCOv knjižnični portal
pristup knjižnicama prema zemljopisnoj odrednici ili prema tipu knjižnica,
pristup knjižničnim udruženjima, konferencije, radionice, informacije iz knjižničarstva

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Web adrese za knjižničare koji rade s djecom i mladima”]

Booktrusted – Andersenova nagrada za dječju književnost

IFLA-ine stranice Sekcije knjižnica za djecu i mladež
Na stranici se nalazi i obavijest o međunarodnoj nagradi za dječju književnost Astrid Lindgren te Smjernice za knjižnične usluge za mladež na hrvatskom jeziku

Infocentar Dresden – Narodne knjižnice
Prva samostalna knjižnica za mladež otvorena u Dresdenu

Internet Public Library- prostor za mladež

Knjižnica za djecu
Primjeri rada s djecom i mladeži u nekim njemačkim narodnim knjižnicama

Međunarodna dječja digitalna knjižnica
Stranice za djecu i za odrasle; cjeloviti tekstovi knjiga za djecu na izvornim jezicima zemalja koje sudjeluju u stvaranju zbirke; bibliogarfski podaci o knjigama

Nove ideje za knjižnice za mladež
Primjeri kako su se razvijale knjižnične usluge za mladež u njemačkim narodnim knjižnicama (na njemačkom i hrvatskom jeziku)

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice
IFLA-ina stranica Sekcije za školske knjižnice na kojoj je nalazi UNESCO-v Manifest za školske knjižnice na hrvatskom jeziku

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Zakonodavstvo”]

Zakon o knjižnicama

Ispravak zakona o knjižnicama

Izmjene i dopune zakona o knjižnicama

Poslovnik o radu Povjerenstva za predlaganje dodjele zvanja višeg knjižničara i knjižničarskog savjetnika

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Standard za školske knjižnice

Statut HKD-a

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Zanimljivosti i zabava”]

Jutarnji bibliotekar – prvi bh elektronski bilten za bibliotekare i ostale informacijske istraživače

The laughin librarian

IFLA membership statistics

Librarian’s Yellow Pages

Mačke u knjižnicama

Library Science Degree Online Guide

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=”Zavičajna zbirka – Histrica”]

Histrica Nova

Virtualna zavičajna zbirka

[/wc_accordion_section]

[/wc_accordion]