Objavljen novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) usvojen je 8. veljače 2019. na 11. sjednici Hrvatskoga sabora, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 28 veljače 2019. godine.

Poveznica na Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.