Otvoreni natječaji za programe udruga i dugih neprofitnih organizacija u području kulture

Pozivaju se članovi Društva bibliotekara Istre da predlože nove programe/projekte za prijavljivanje na javne natječaje za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnh organizacija u području kulture u 2020. godini koje raspisuju  jedinice lokalne/reginalne samouprave.

Programi koji se mogu prijaviti na natječaje uključuju jednodnevne ili višednevne programe/akcije/manifestacije kojima se promiču i ostvaruju ciljevi Društva odnosno unaprjeđuje knjižnična djelatnost na području Istraske županije.

Otvoreni natječaji:

Istarska županija – Regione Istriana

– do 6. veljače 2020.

link

Grad Pula-Pola

– do 27. siječnja 2020.

link

Grad Vodnjan-Dignano

– do 3. veljače 2020.

link

Grad Labin

– do 3. veljače 2020.

link

Grad Rovinj-Rovigno

– do 30. siječnja 2020.

link

Grad Pazin

– do 17. veljače 2020.

link

Grad Novigrad-Cittanova

– do 14. veljače 2020.

link

* * * * * * * * *

Svi zainteresirani članovi mogu poslati svoje prijedloge prije isteka roka za podnošenje prijava na službeni e-mail dbi@dbi.hr ili nadia.buzleta@gmail.com