Otvoreno e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Na Središnjem portalu za savjetovanja s javnošću, otvorena je javna rasprava o je Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se sukladno europskoj Direktivi o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu i ostalih europskih direktiva u području autorskog prava uređuje bolje balansirana zaštita prava autora, kreativaca, umjetnika izvođača, novinara, izdavača i producenata.

Više o Nacrtu na mrežnim stranicama Ministarstsva kulture RH.

Savjetovanje je otvoreno do 17. svibnja 2020. – poveznica