Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova
Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova
HR-52466 Novigrad-Cittanova

Web: www.knjiznicanovigrad.hr

E-mail: info@knjiznicanovigrad.hr
Telefon: +385 (0)52/729-040

Radno vrijeme

Ponedjeljak: 8-14
Utorak: 10-19
Srijeda: 10-19
Četvrtak: 10-19
Petak: 10-19
Subota: 8-14
Nedjelja: zatvoreno

Knjižničarke

Morena Moferdin, diplomirana knjižničarka, ravnateljica
Dijana Lipovac Matić, diplomirana knjižničarka
Ivana Barić, knjižničarka

O knjižnici

Začetak sadašnje novigradske knjižnice vezan je za osnivanje Narodnog sveučilišta Novigrad 1957. godine koje je u sastavu imalo i knjižnicu. Godine 1975. dolazi do spajanja triju općina: Novigrad, Umag, Buje, u jedinstvenu općinu Buje. Ubrzo nakon toga, 1977. godine, dolazi do udruživanja triju sveučilišta (Novigrad, Umag, Buje) u jedno Sveučilište, Narodno sveučilište Bujštine “Ante Babić” sa sjedištem u Umagu.  Djelatnost Sveučilišta “Ante Babić” bila je organizirana kroz organizacijsko-radne jedinice (ORJ): Dom kulture Novigrad, Dom kulture Umag, Dom kulture Buje te ORJ za zajedničke poslove. Pri svakom domu bila je organizirana knjižnica s matičnošću u Umagu. Godine 1995. dolazi do podjele Narodnog sveučilišta “Ante Babić” na tri ustanove: Otvoreno sveučilište “Novigrad-Cittanova”, Narodno sveučilište Buje i Narodno sveučilište „Ante Babić“, Umag. Knjižnica je nastavila djelovati u novoosnovanoj ustanovi, Otvorenom sveučilištu “Novigrad-Cittanova”. U trenutku odvajanja od Narodnog sveučilišta “Ante Babić”, 1995. godine, novigradska knjižnica je raspolagala s vrlo malo knjiga, 3.425, a u njoj je radio djelatnik koji je ujedno bio i administrator Sveučilišta. Otvoreno sveučilište “Novigrad-Cittanova” 1997. godine preimenuje se u Pučko otvoreno učilište, a knjižnica ostaje u njegovom sastavu. U skladu s odredbama Zakona o knjižnicama, te Odlukom Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova od 27. ožujka 2007. godine o osnivanju ustanove Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova, Knjižnica se izdvaja iz sastava Pučkog otvorenog učilišta.
Na jesen 2007. godine počinju radovi na preuređenju zgrade Pučkog otvorenog učilišta u svrhu adaptiranja za potrebe knjižnične djelatnosti.
Od 1. siječnja 2008. godine Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova djeluje kao samostalna ustanova te dobiva svoju prvu ravnateljicu. Početkom 2008. godine vrše se pripreme za preseljenje knjižnice iz Ribarničke ulice kako bi u travnju 2008. godine Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova započela s radom na adresi Rivarela 7, gdje se nalazi i danas. Zahvaljujući moderno uređenom prostoru, novoj opremi, i novim metodama rada s korisnicima, osobito djecom, Knjižnica već u prvoj godini djelovanja kao samostalna ustanova, bilježi porast aktivnog članstva sa 149 (2007.) na 707 (2008.), da bi do kraja 2018. godine aktivno članstvo bilo 1.046 što za grad od 4.345 stanovnika predstavlja vrlo veliki broj učlanjenih. Cijeli knjižnični fond, koji obuhvaća knjige i DVD, je obrađen i pretraživ putem online kataloga.

Djelatnost knjižnice  fokusirana je na nabavu aktualnih knjižnih naslova na hrvatskom i talijanskom jeziku, no, visoko na ljestvici prioriteta je i cjeloživotno učenje kroz popularno-znanstvena predavanja, izložbe ili radionice. U maloj sredini kao što je Novigrad bitno je pružiti sadržaje koji su socijalno inkluzivni, lako razumljivi i koji ne isključuju nikoga na osnovu obrazovanja ili socijalnog statusa. Pri tome knjižnica surađuje s udrugama i ustanovama na području grada, ali i šire.

Knjižnica je aktivna u zajednici i u organiziranju edukativnih radionica, te je u posljednjih pet godina osmislila i provela projekte:

– Postani konstruktor i ti! (2017./2018.), Lego radionice za poticanje STEM vještina kod djece
– Teen corner: čitanje je in! (2015.), radionice poticanja čitanja kod djece i mladih
– Aktivizam mladih Novigrađane (2014.), radionice građanskog aktivizma za mlade
– Ajmo svi na trg! (2013./2014.), građanska inicijativa za postavljanje biciklističkog poligona za djecu na Veliki trg u Novigradu

Pokazatelji uspješnosti za 2018. godinu

·         27.870 knjiga
·         1.248 DVD-a
·         1.046 aktivnih članova
·         13.935 posjeta
·         16.459 posudbi
·         1.368 nabavljenih knjiga i 110 DVD-a
·         2.433 prijava za rad na računalu
·         1.378 posjetitelja na događajima za djecu
·         467 posjetitelja na događajima za odrasle
·         Pretplata na 3 dnevna lista i 10 časopisa
·         9 računala za korisnike s besplatnim pristupom na Internet za članove
·         Printer/fotokopirni/skener u boji