Poziv na ponovljenu Skupštinu Društva bibliotekara Istre

Drage kolegice i kolege,

pozivam vas na ponovljenu Skupštinu Društva bibliotekara Istre koja će se održati 2. prosinca 2015. godine u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

Skupština Društva bibliotekara Istre sazvana za datum 13. studenoga 2015. godine u Sveučilišnoj knjižnici u Puli nije održana jer nije bilo kvoruma. Dnevni red ostaje više-manje isti uz dodatak jedne točke dnevnog reda, a to je biranje delegata za 40. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva koja će se održati 17. prosinca 2015. u Zagrebu.
Program:

 8:30 – 9:00 sati okupljanje članova

 9:00 – 10:00 sati Skupština DBI-a

Dnevni red:

1. Ostavke članica Glavnog odbora na funkcije tajnice i blagajnice
2. Biranje novog tajnika i blagajnika / nove tajnice i blagajnice za preostali dio mandata
3. Prijedlog Programa rada za 2016. godinu
4. Prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu
5. Biranje delegata za 40. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva koja će se održati 17. prosinca 2015. u Zagrebu
6. Razno
Molim vas da potvrdite svoj dolazak na mail ivaciceran@yahoo.com.
Hvala.

Lijep pozdrav
Iva Ciceran

 

Plan rada DBI-a 2016

Financijski plan DBI-a 2016