Poziv na redovnu izbornu skupštinu Društva bibliotekara Istre

Redovna izborna skupština Društva bibliotekara Istre održat će se u petak 18. rujna 2020. u Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca (De Villeov uspon 8, Pula).

Radi utvrđivanja kvoruma kao i obveze prikupljanja podataka o osobama koje će prisustvovati na skupštini, molimo vas da svoj dolazak obvezno potvrdite najkasnije do 16. rujna 2020. na e-mail nadia.buzleta@gmail.hr ili acatic@unipu.hr

Opće epidemiološke preporuke i mjere koje su trenutno na snazidozvoljavaju okupljanje uz obvezu nošenja maske i držanja propisanog razmaka te vas molim da se istih pridržavamo.

U okviru skupštine predviđeno je i predavanje o slovenskom portalu Dobreknjige.si te razgledavanje trenutno postavljene izložbe u prostoru Svetih srca naziva O životinjama i ljudima (više o tome u pozivu).

U slučaju pooštravanja epidemioloških mjera, skupština će se održati u elektroničkom obliku, o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Redovna izborna skupština DBI_2020_poziv