Poziv na redovnu skupštinu Društva bibliotekara Istre

Drage kolegice i kolege,

pozivam vas na Redovnu skupštinu Društva bibliotekara Istre koja će se održati 19. rujna 2017. godine u Gradskoj knjižnici Labin s početkom u 9 sati.

Dnevni red:

9:00 – 9:15 okupljanje članova
9:15 – 10:45 pozvano izlaganje Razvoj čitatelja: posao bez radnog vremena (Verena Tibljaš, dipl.knjiž.)
10:45 – 12:00 Redovna skupština DBI-a
1. Biranje radnog predsjedništva i verifikacijske komisije
2. Financijski izvještaj za 2016. godinu
3. Programski izvještaj za 2016. godinu
4. Preuzimanje dužnosti predsjednice DBI-a do isteka mandata
5. Predstavljanje Bibliografije zborn ika radova Znanstvenog skupa “Susreti na dragom kamenu” (1969.-2001.)
6. Dodjela Nagrade DBI-a i Pohvalnice za NAJ projekt
7. Razno
Molim vas da potvrdite svoj dolazak na e-mail kivan@unipu.hr ili ivaciceran@yahoo.com radi utvrđivanja kvoruma.

Hvala.
Lijep pozdrav
Iva Ciceran
predsjednica Društva bibliotekara Istre