Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu objavljen je dana 16. srpnja 2018.

Rok za podnošenje prijava je od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine.

Detalje teksta Poziva i on-line prijavnice možete pronaći na stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.