Predavanje za knjižničare – Pretraživanje i upravljanje informacijama na Internetu

Županijska matična služba za visokoškolske i specijalne knjižnice i Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice pozivaju knjižničare na besplatno predavanje Pretraživanje i upravljanje informacijama na Internetu koje će u sklopu CSSU-a održati dr. sc. Dijana Machala u ponedjeljak, 26. listopada 2015. godine u 10 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

Dolazak na radionicu obavezno prijavite do četvrtka, 22. listopada 2015. prijavnicom na adresi
http://cssu.nsk.hr/prijavnica/ te ovisno o vrsti knjižnice, na e-poštu voditeljica službi liana.dikovic@gkc-pula.hr ; nadia.buzleta@gkc-pula.hr ; dfrancic@unipu.hr.