Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018.

Upravni odjel za kulturu Istarske županije objavljuje natječaj za financiranje programa u kulturi za 2019. godinu.

Natječaj za program javnih potreba u kulturi Istarske županije namijenjen je samostalnim umjetnicima i ostalim fizičkim osobama, ustanovama u kulturi (osim privatnim ustanovama), trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama (osim udrugama i drugim neprofitnim organizacijama) koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije.

Natječaj je otvoren od 3. srpnja do 3. kolovoza 2018. godine.