Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet
Narodna knjižnica
52 420 Buzet, 2. istarske brigade 2
Tel. (052) 662-836
Fax: (052) 694-125
e-mail: knjiznica@poubuzet.hr

Bibliotečno-informacijska djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Buzet nastavlja se na dugu tradiciju i zadaće buzetske Hrvatske čitaonice, osnovane  daleke 1890. godine. Danas je ova institucija organizirana kao gradska knjižnica s čitaonicom i studijskim odjelom, u sastavu Pučkog otvorenog učilišta “Augustin Vivoda” Buzet  te kao takva obavlja svoju funkciju i zakonom propisanu djelatnost na području grada Buzeta i šire okolice. Knjižnica omogućava svojim korisnicima da uz odabranu godišnju članarinu koriste knjižničnu građu u slobodnom pristupu, knjige iz referentne zbirke, periodične publikacije i dnevni tisak te drugu knjižničnu građu. Knjižnica omogućava svojim korisnicima i stručne savjete knjižničara informatora kao i pretraživanje lokalne baze podataka te Interneta.

Knjižnica svojim korisnicima omogućava tri vrste jednogodišnje članarine i to prema slijedećim kategorijama:

za djecu, učenike, studente, umirovljenike (članarina s 30 % popusta)…….70,00 kn
za odrasle  zaposlene korisnike (puna cijena)………………………………..100,00 kn
obiteljske članarine (20 % skuplja)……………………………………………….120,00 kn

Uz beletristiku, stručnu literaturu i referalnu građu, članovi mogu koristiti i periodična izdanja, posebice ove novine i časopise:
DNEVNE NOVINE: Glas Istre
SLUŽBENE NOVINE I GLASILA: Narodne novine, Izvješća Hrvatskog sabora, Službene novine Grada Buzeta
STRUČNI ČASOPISI: Drvo znanja -enciklopedijski časopis za mlade; Ekološki glasnik – časopis o prirodi; Meridijani-časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja; Nova Istra – časopis za književnost, kulturološke i društvene teme; Hrvatski zemljopis – časopis za zemljopis i povijest;  Enter – informatički časopis i dr.

Knjižnica broji preko 19.000 knjižničnih jedinica.
Knjižnična građa je inventarizirana  prema pravilima struke i načelima Univerzalne decimalne klasifikacije te internog signaturnog reda knjižnice. Pretraživanja su moguća putem e-kataloga (abecednog, naslovnog, predmetnog, stručnog).
Knjižnica je otvorena za javnost radnim danom od 9,00 do 15,30 sati. U tom vremenu osim posudbe, pruža i usluge pretraživanja građe, izrade bibliografija, prijepisa i umnožavanja te kopiranja.