Gradska knjižnica
52 460 Buje, Trg Josip Broz Tito 6
Tel. 052 / 773 538
Fax 052 / 772 023
e-mail: knjiznica.buje@pu.hinet.hr

Knjižničarka: Elisa Piuca, dipl. knjiž.

O knjižnici

Knjižnica je osnovana 1951. u sklopu Narodnog sveučilišta, a nastala je iz Čitaonice koja je sudjelovala u okviru Prosvjetnog vijeća kotara Buje od 1949. godine. Narodno se sveučilište 1955. transformira u društvenu instituciju te pokreće rad kina i ostalih obrazovnih i kulturnih djelatnosti, tako da šezdesetih godina, uz kino predstave, organizira i pokretnu knjižnicu koja obilazi okolna mjesta. Godine 1979. renovira se zgrada Sveučilišta te i knjižnica dobiva svoj prostor. Tek se devedesetih godina poklanja značajnija pažnja knjižničnoj djelatnosti: zapošljava se stručni djelatnik, nabavlja se nova oprema – police i ormari, nastavlja se s nabavom knjiga, a 1996. godine započinje se s informatizacijom.

Prostor knjižnice danas se sastoji od prostora s knjigama u slobodnom pristupu i čitaonice. Čitaonica je višenamjenski prostor u kojem se održavaju izložbe, aktivnosti za djecu, predavanja i gostovanja književnika i slično, a ujedno je prostor za studijski rad.

Fond knjižnice broji više od 22000 knjižne građe. Za knjižnično poslovanje koristi se računalni knjižnični program Zaki. Osim knjiga u Knjižnici se može pročitati dnevni i tjedni tisak (Glas Istre, Globus, Prvi izbor, Meridijani, Zarez…). Aktivnosti u knjižnici su brojne i često u suradnji s ostalim ustanovama u gradu: osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićom, Planinarskim društvom, Crvenim križem..

Knjižnica je otvorena svim građanima i posjetiteljima Buja i okolice te pruža i usluge pristupa internetu.

U knjižnici je zaposlena jedna diplomirana knjižničarka.

Tijekom 2019. predviđena je adaptacija prostora knjižnice i nabava novog knjižničnog namještaja.