52 210 Rovinj, Pergolisa 2
Tel. 052 / 813 010
Fax: 052 / 840 195
e-mail: narsv-rovinj@pu.t-com.hr

Knjižnica je osnovana 1986., a otvorena 1987.
Uposlena 1 (jedna) osoba: mr. sci. Boris Biletić – kao bibliotekar i voditelj.
Honorarni djelatnik: Sebastian Dalynjak, prof. – kao knjižničar.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, 8-18 sati.
Trenutačni fond: cca 35.000 svezaka.
Oko 90% fonda dostupno je za posudbu članovima.
Časopisa i novina: cca 45 naslova.
Osim na hrvatskom, knjige na talijanskom, engleskom, njemačkom i francuskom.
Članova godišnje: cca 1.000.
Dječji odjel – da.
Igraonica – ne.
Fond audio-vizualnih nosača znanja, informacija, podataka… tek je u nastajanju / zasad za to nije bilo prostora.
Referentna zbirka – u čitaonici; razmjerno bogata, osobito enciklopedijama, rječnicima, leksikonima…
Posebne zbirke / skromne: Croatica, Histrica (zavičajna) i Starija izdanja (prije 1945., no rariteta nemamo).
Čitaonica s 8 + 4 čitalačka mjesta.
Računalno pretraživanje kataloga za korisnike – da / oko 70% fonda kataložno obrađeno.
Još uvijek nije moguće internetsko pretraživanje za korisnike.
Tri (3) umrežena računala + još toliko u kratkoročnom planu.
Godišnja nabava (kupnjom, otkupom, donacijama): cca 2.000 – 2.500 svezaka.
Godišnja članarina je 100 kn za zaposlene članove i 75 kn za sve ostale (10-ak godina nismo mijenjali cijenu);
posebno se naplaćuju usluge fotokopiranja, skeniramo samo iznimno, a zakasnina je po opomeni 20 kn.
Površina: cca 200 m2 + tijekom 2006. proširenje na još toliko kvadrata (u podrumu zgrade sjedišta), dakle predstoje novi građevinski radovi (1. faza) i adaptacija staroga prostora.
U 2. fazi proširenja, dogradnja paviljona od cca 200 m2, kao aneks u parku zgrade sadašnjeg sjedišta.
Knjižnica nema višenamjensku dvoranu i zasad se u njoj ne mogu održavati nikakvi posebni kulturno-umjetnički programi.