PULA – Sveučilišne knjižnice

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U PULI
Pula, Herkulov prolaz 1
Tel.: 052/213-888, 052/388-831, 052/388-832
fax: 052/214-603
e-mail: skpu@skpu.hr
web: www.skpu.hr
Saznajte više

PULA – Narodne knjižnice

Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Sv. Ivana 1A
52100 Pula
Tel. ++385 52 300 400
Fax. ++385 52 300 403
E-mail muc@gkc-pula.hr
URL: http://www.gkc-pula.hr
Ravnateljica Nela Načinović, dipl. knjižničar
Tel. ++385 52 300 401
Saznajte više

Središnja knjižnica
Kandlerova 39, Pula
Tel. 052 300 404 Posudbeno-informacijski odjel
Tel. 052 300 408 Općeznanstveni odjel
Tel. 052 300 405 Dječji odjel
Tel. 052 300 406 Odjel beletristike
Tel. 052 300 415 Odjel multimedije
E-mail posudba@gkc-pula.hr
Radno vrijeme:
Svaki dan od 7.30 do 19.30 sati
Subota od 7.30 do 13.00 sati
Ljetno radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 7.30-14.00 sati
Srijeda 12.30-20.00 sati
Subota 7.30-13.00 sati

Dječja knjižnica
Radićeva 22/II, Pula
Tel./Fax. 052 213 882
E-mail djecja@gkc-pula.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak, srijeda, petak 11.30 – 19.00 sati
Utorak i četvrtak 7.30 – 14.30 sati
Subota 7.30 – 13.00 sati
Ljetno radno vrijeme:
Svaki dan od 8.00 do 13.00 sati
Subota 8.00 – 13.00 sati

Knjižnica Veruda
Banovčeva 4, Pula
Tel./Fax. 052 211 611
E-mail veruda@gkc-pula.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak 12.30 – 19.00 sati
Utorak i četvrtak 7.30 – 14.30 sati
Subota (1. i 3.) 7.30 – 13.00 sati
Ljetno radno vrijeme
Utorak, srijeda, četvrtak, petak 7.30 – 14.00 sati
Ponedjeljak 12.30 – 20.00 sati
Subota (1. i 3.) 7.30 – 13.00 sati
Saznajte više

Knjižnica Vodnjan
Narodni trg 1, Vodnjan
Tel./Fax. 052 512 272
E-mail vodnjan@gkc-pula.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak 12.30 – 19.00 sati
Utorak i četvrtak 7.30 – 14.30 sati
Subota (1. i 3.) 7.30 – 13.00 sati
Ljetno radno vrijeme
Utorak, srijeda, četvrtak, petak 7.30 – 14.00 sati
Ponedjeljak 12.30 – 20.00 sati
Subota 7.30 – 13.00 sati
Saznajte više

Knjižnica Žminj
Čakavska kuća, Žminj
Tel./Fax. 052 846 142
E-mail gradska1@inet.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, petak 16.00 – 19.00 sati
Utorak 9.00 – 14.00 sati
Subota (1. i 3.) 9.00 – 13.00 sati
Ljetno radno vrijeme
Utorak, srijeda, petak 9.00 – 12.00 sati
Ponedjeljak 17.00 – 20.00 sati
Subota (1. i 3.) 9.00 – 13.00 sati
Saznajte više

PULA – Visokoškolske knjižnice

Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” – Pula
Preradovićeva 1/1 – Rovinjska 14
52100 Pula
tel. 052 / 377 014
Voditelj knjižnice: Ester Krznarić
e-mail: knjiznica@efpu.hr
web: www.efpu.hr
Saznajte više

Knjižnica Odjela za humanističke znanosti, Odjela studija na talijanskom jeziku i Odjela za glazbu
Ivana Matetića Ronjgova 1
52100 Pula
tel. (052) 377-518
faks (052) 211-713
Voditeljica: knjižničarski savjetnik Marija Petener-Lorenzin, prof.
e-mail: mpetener@ffpu.hr
web: www.ffpu.hr
Saznajte više

Knjižnica Visoke učiteljske škole u Puli
I. M. Ronjgova 1
52100 Pula
tel: 211 597
fax: 211 596
e-mail milan.ostojic@vuspu.hr
web: www.vuspu.hr
Saznajte više

PULA – Specijalne knjižnice

Arheološki muzej Istre – Pula
Carrarina 3
52100 Pula
Tel. 052 / 394 677
Fax 052 / 212 415
Kontakt osoba: Adriana Gri Štorga
web: www.mdc.hr/pula/
Saznajte više

Dom hrvatskih branitelja – Pula
Leharova 1
52100 Pula
Tel. 212 472
Kontakt osoba: Kata Rašić

Povijesni muzej Istre – Pula
Gradinski uspon 6
52100 Pula
Tel./Fax 211 566
e-mail: pmi@pmi.hr
web: www.pmi.hr