Redovna izborna skupština Društva bibliotekara Istre

Poštovani članovi Društva bibliotekara Istre,

Glavni odbor Društva bibliotekara Istre na 9. sjednici održanoj 3. rujna 2018. donio je odluku o sazivanju redovne izborne skupštine Društva bibliotekara Istre.

Redovna izborna skupština Društva bibliotekara Istre održat će se 19. rujna 2018. u Sveučilišnoj knjižnici u Puli s početkom u 9 sati.

Planirani dnevni red Skupštine:

9.00 – 9.30 Okupljanje članova
Izborna skupština DBI-a
9.30 – 11.00 1. Biranje radnog predsjedništva i verifikacijske komisije
2. Financijski izvještaj za 2017.
3. Programski izvještaj za 2017.
4. Davanje razrješnica dosadašnjem Glavnom odboru i Nadzornom odboru
5. Biranje Glavnog odbora i Nadzornog odbora
6. Prijedlog okvirnog rada Društva za 2018.
7. Biranje delegata za 43. Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva
8. Dodjela Nagrade DBI-a i Pohvalnice za NAJ projekt
9. Razno
11.00 – 11.30 Pauza
Predavanje
11.30 – 12.30 Volontiranje u knjižnici – Aleksandra Lera, Tihana Fontana (Volonterski Centar Istra)