no title has been provided for this book
Nakladnik:
Godina izdavanja:
Accabadora je ona koja okončava. Za malu sardinijsku zajednicu njezin čin nije čin ubojice, nego samilostan, ljubazan čin osobe koja sudbini pomaže da se ostvari.