no title has been provided for this book
Prijevod:
Godina izdavanja:
Toplim i jednostavnim rečenicama pogađa emociju koju svi lako mogu razumjeti. Treba probiti okvire i dopustiti si osjećati i željeti, ali neke od tih želja treba i ostvariti.