no title has been provided for this book
Godina izdavanja:
U „Enciklopediji mrtvih“ istaknuta je humoristično-ironična strana Kišova pisanja, kritika je to ljudske nesavršenosti, povodljivosti, ponekad i gluposti te uskogrudnosti…