no title has been provided for this book
Nakladnik:
Godina izdavanja:
Klasični roman o nedopuštenoj ljubavi. „Uostalom, sve što Bog čini služi nekom dobru. Ta mu je istina bivala sve jasnija što je bivao stariji. Jedno je oko bdjelo nad njim, jedna ga je ruka vodila, svaki je grijeh imao svoj smisao.“