no title has been provided for this book
Nakladnik:
Godina izdavanja:
Životna priča samozatajnog sveučilišnog profesora Stonera. Rečenicama i mislima plijeni pažnju. „Dobio je osjećaj da, s deset godina zakašnjenja, napokon otkriva tko je zapravo, a lik koji je ugledao bio je i više i manje od onoga što je nekoć zamišljao da će biti.“